Foto: Aage A. Mikalsen/Kunsthall Trondheim
Foto: Amalia Fonfara/Kunsthall Trondheim
Foto: Aage A. Mikalsen/Kunsthall Trondheim
Foto: Nikol Herec

Om Kunsthall Trondheim

PRESSEMELDING:
DIREKTØRSKIFTE I KUNSTHALL TRONDHEIM

Helena Holmberg har meddelt har meddelt styret at hun sier opp som direktør for Kunsthall Trondheim, idet hun er tilbudt stillingen som konsthallschef for Marabouparken Konsthall i Stockholm.

”Styret takker Helena Holmberg for den store innsats hun har nedlagt for å etablere Kunsthall Trondheim i de flotte lokalene i den gamle brannstasjonen. Hun har således lagt et godt grunnlag for Kunsthallen i årene fremover,” sier styreleder Ellen Tveit Klingenberg. ”Vi ønsker Holmberg lykke til i hennes nye stillingen ved Marabouparken Konsthall.”

Helena Holmberg fratrer sin stilling i Kunsthall Trondheim 1. mars 2019.

«Det har vært en fantastisk fin tid i Trondheim. Det er mye jeg kommer til å savne i Trondheim, ikke minst mine kolleger, men etter 6 år kjenner jeg at det er på tide å returnere til Stockholm. Jeg er takknemlig og stolt over hva vi har oppnådd med Kunsthallen, og er sikker på at den kommer til å utvikle seg videre,» sier Helena Holmberg.

Styret vil umiddelbart gå i gang med prosessen for å rekruttere ny direktør for Kunsthall Trondheim.

For kommentar eller nærmere informasjon, kontakt styreleder Ellen Tveit Klingenberg på mob.tlf. 99 54 18 51

Kunsthall Trondheim er en ny institusjon for samtidskunst på internasjonalt nivå. Kunsthall Trondheim skal styrke den lokale kunstscenen, og være den sentrale arenaen for samtidskunst i Trondheim by og Trøndelagsregionen. I tillegg til utstillinger vil kunsthallens lokaler ukentlig være en arena for et dynamisk program – konserter, performancer, video screenings, foredrag og poesiopplesninger.

Planen om å ha en kunsthall i Trondheim er en historie som strekker seg tilbake mer enn ti år. Kunsthall Trondheim er et resultat av et ønske fra byen selv – kunstscenen, by-administrasjonen og politikerne. Siden 2013 har kunsthallen blitt drevet som et forprosjekt av direktør Helena Holmberg, og på initiativ fra Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Kunsthall Trondheim har fra oppstart blitt støttet av Norsk Kulturråd.

I perioden 2017-19 skal Kunsthall Trondheim fokusere på disse områdene: bærekraft, klima og økologi, internasjonal samtidskunst, kunst fra ikke-vestlige perspektiver, kunst som tematiserer normative kjønnsroller og seksuell identitet og fremme yngre kunstnerskap, særlig med tilknytning til Trøndelagsregionen.

Bedriftsevent

Kunsthall Trondheim er en kreativ og annerledes ramme for ditt bedriftsevent. Vi kan tilby din bedrift og dine gjester opplevelser i unike omgivelser, og skreddersydde omvisninger med innbydende catering. For mer info kontakt carlmartin(at)kunsthalltrondheim.no

Styremedlemmer

Ellen Tveit Klingenberg (styreleder), Fredrik Shetelig, Monica Tønnesen Reitan, Knut Ljøgodt, Marit Paasche, Line Vikrem-Rosmæl (vara), Herbjørn Skjervold (vara)

Samarbeidspartnere

© Kunstverkene på dette nettstedet er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Uten hjemmel i lov eller tillatelse fra kunstnerne/BONO kan kunstverk ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig for allmenheten.